Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Oproti minulému kalendárnemu týždňu, kedy v prešovskom kraji boli školské prázdniny, došlo v tomto 10. kalendárnom týždni k miernemu nárastu  počtu ochorení na akútne respiračné ochorenia a chrípku v našom okrese. Celkovo bolo z ambulancii praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých hlásených 1501 akútnych respiračných ochorení s chorobnosťou 1951,3 / 100 000 obyvateľov.  Z uvedeného počtu bolo  430  ochorení na chrípku, alebo chrípke podobné ochorenie, s chorobnosťou  559 / 100 000 obyvateľov.

Najviac chorých bolo vo vekovej skupine  20 - 59 ročných (492) a  0 – 5 ročných  (304). Počet komplikácii ochorení sa taktiež mierne zvýšil oproti minulému týždňu na 110. Najčastejšou komplikáciou boli sinusitídy (93) a  otitídy (17).

 Od začiatku chrípkovej sezóny 2010/2011 sme v okrese Bardejov zaznamenali 11 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení s pneumóniou, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu a  2 prípady chrípky s miernym priebehom, kde bol laboratórne potvrdený vírus chrípky AH1N1/2009.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám