Prečítané: 26429x

Vitajte v elektronickej podateľni Mestského úradu v Bardejove.

 

Systém elektronickej podateľne Vám  ponúka možnosť zaslať Vaše podanie elektronickou cestou.

Jednou z foriem elektronizácie služieb Mestského úradu v Bardejove  je rozširovanie produktov a služieb o možnosť elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej podateľne. Zabezpečenie tejto komunikácie je realizované v tejto etape   formou  jednoduchej nezabezpečenej výmeny a zasielania dokumentov .

Systém elektronickej podateľne Mestského úradu Vám umožňuje podať podanie cez :

- formulár elektronickej  podateľne e pod form

- formou  emailovej správy e pod mail odoslanej na adresu:   podatelna@bardejov.sk.

ü  na technickom nosiči dát (disketa 1.44 MB, CD, DVD, USB kľúč). Nosič treba doručiť do podateľne Mestského úradu Bardejov, Radničné námestie č. 16,  v úradných hodinách: pondelok a utorok 8.00 – 16.00 hod, streda od 8.00 – 16.30 hod,  štvrtok 7.30 – 15.30 hod a v piatok 7.30 – 15.00 hod. Technický nosič dát Vám bude vrátený len na výslovnú žiadosť.

ü  Prijatie Vášho  podania, odoslaného  cez   elektronickú podateľňu je vždy potvrdené spätnou notifikáciou formou  emailovej správy  na Vami zadanú emailovú adresu, ktorá bude odoslaná počas úradných hodín.  Vaše podanie  sa  zaregistruje  v súlade s ustanoveniami registratúrneho poriadku Mesta Bardejov  a bude označené časovou  prezentačnou pečiatkou.

Požiadavky k elektronickým podaniam:

 

 

Príjem a spracovanie elektronických podaní:

 

 

Podanie cez formulár 
elektronickej  podateľne

Podanie cez
emailovú správu

 

e pod form

e pod mail