Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia, alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:

► uzatvorte hlavné prívody plynu a elektriky
► odpojte anténne zvody
► pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci ( doklady, lieky, cenné veci a pod.)
► uzatvorte okná a uzamknite byt
► presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii
► pomôžte imobilným obyvateľom a upozornite na obyvateľov, ktorí odmietajú evakuáciu
► sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození
► dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu
► použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela
► priestor opúšťajte najkratšou cestou podľa možnosti kolmo na smer vetra
vždy zachovajte rozvahu !

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám